เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการแก้เพาเวอร์แฟคเตอร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุดรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการแก้เพาเวอร์แฟคเตอร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 2 พฤศจิกายน 2565
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด