เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อครุภัณฑ์ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อครุภัณฑ์ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 2 พฤศจิกายน 2565
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด