เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างแบบจำลองสายห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ในระบบโลจิสติกส์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างแบบจำลองสายห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ในระบบโลจิสติกส์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้ประกาศ ปริศนา ขวัญมณี