เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการอินเตอร์เฟสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (LabVIEW) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุดรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการอินเตอร์เฟสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (LabVIEW) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 18 พฤศจิกายน 2565
ผู้ประกาศ ปริศนา ขวัญมณี