เรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างแบบจำลองสายห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ในระบบโลจิสติกส์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างแบบจำลองสายห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ในระบบโลจิสติกส์  ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 14 พฤศจิกายน 2565
ผู้ประกาศ ปริศนา ขวัญมณี