เรื่อง : ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2563 ตารางนิเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัลรายละเอียด

ตารางนิเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ประกาศ เกวลิน เกื้อสุข