เรื่อง : แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ รายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 4 พฤศจิกายน 2565
ผู้ประกาศ ชาลิสา พราหมณ์ชู