เรื่อง : แนวปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ผงหมึก ตลับหมึก ) พ.ศ.2565รายละเอียด

แนวปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ผงหมึก ตลับหมึก ) พ.ศ.2565

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 21 ตุลาคม 2565
ผู้ประกาศ ปริศนา ขวัญมณี