เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 ชุดรายละเอียด

ประกาศเปิดเผยราคากลางชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 ชุด

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2565
ผู้ประกาศ ปริศนา ขวัญมณี