เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางชุดฝึกการแก้เพาเวอร์แฟคเตอร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุดรายละเอียด

ประกาศเปิดเผยราคากลางชุดฝึกการแก้เพาเวอร์แฟคเตอร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2565
ผู้ประกาศ ปริศนา ขวัญมณี