เรื่อง : สัมมนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 - 16.30 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น Webexรายละเอียด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) และหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทล.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประชาสัมพันธ์เชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 - 16.30 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น Webex(รหัสเข้าห้องประชุม: 2562 829 0701, รหัสผ่าน: 123456)

โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 นี้

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ shorturl.at/qKUV0

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์ได้ที่ https://lin.ee/Fg8fg2s

ศึกษาข้อมูลการใช้งานแอพพิเคชั่น shorturl.at/joqxU

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 24 พฤศจิกายน 2564
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด