เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบโลจิสติกส์แบบ Pick to light และ Put to light พร้อมโปรแกรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบโลจิสติกส์แบบ Pick to light และ Put to light พร้อมโปรแกรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 22 พฤศจิกายน 2564
ผู้ประกาศ ปริศนา ขวัญมณี