เรื่อง : ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษารายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา

ด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 9 พฤศจิกายน 2564
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด