เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางชุดฝึกปฏิบัติการระบบโลจิสติกส์แบบ Pick to light และ Put to light พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุดรายละเอียด

ประกาศเปิดเผยราคากลางชุดฝึกปฏิบัติการระบบโลจิสติกส์แบบ Pick to light และ Put to light พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 4 พฤศจิกายน 2564
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด