เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565รายละเอียด

 ชุดฝึกปกิบัติระบบโลจิสติกส์แบบ Pick to light และ Put to light พร้อมโปรแกรมตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 15 ตุลาคม 2564
ผู้ประกาศ ปริศนา ขวัญมณี