เรื่อง : ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564รายละเอียด

ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 13 กันยายน 2564
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด