เรื่อง : ประกาศ ถอดถอนบทความวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2รายละเอียด

ประกาศ ถอดถอนบทความวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2564
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด