รายการเด่น NBTภาคใต้ [พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 ราชภัฏสู่ชุมชน:ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหว้าใหญ่


รายละเอียด

รายการเด่น NBTภาคใต้  [พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565]

17.00-17.30 น."รายการโม้ข่าวฉาวเทือน" โม้ข่าวกับเรื่องราวข่าวสาร ที่แปลก สนุก  ข่าวชาวบ้านไม่เหมือนใคร  ช่วงอัยย่ะ

 17.30-18.00 น."รายการระเบียงใต้"ถามตรงตอบชัด 

ประเด็น

ราชภัฏสู่ชุมชน:ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหว้าใหญ่

ผู้ร่วมรายการ

1.ดร.อภิศันย์  ศิริพันธ์ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             

2.ผศ.ณปภัทร  จันทร์เมือง 

 ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3.ผศ.ดร.อรวรรณ  แซ่อึ่ง 

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ช่องทางการรับชม

(tv) ทีวีดิจิตอล ช่อง 11 : NBT South

Facebook NBT South 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100039489975669

Facebook 

NBT Nakhon Si Thammarat 

https://www.facebook.com/NBTnakhonsithammarat

YouTube

https://youtube.com/channel/UCsi6NEvHFuy-Ksdsi-LHgxA

#NBT SOUTH

#กรมประชาสัมพันธ์

 
วันที่ประกาศ 29 เมษายน 2565
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด