กิจกรรมทำบุญคณะและเชิดชูเกียรติบุคลากร


รายละเอียด

24 มี.ค. 65 ผศ.ดร.วิชิต สุขทร รักษาการอธิการบดี ผศ.ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดีครุศาสตร์ ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล ประธานสภาคณาจารย์ฯ ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญคณะและเชิดชูเกียรติบุคลากร

 

วันที่ประกาศ 24 มีนาคม 2565
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด