ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัษรายุทธ มาศแก้ว สำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดร.)


รายละเอียด

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัษรายุทธ มาศแก้ว สำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดร.)

วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2565
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด