ประชุมคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครศรีฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธรรมสันต์ และ รศ.ดร. วินัย ที่ได้รับการคัดเลือก และการสรรหา เป็นกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


รายละเอียด

ประชุมคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครศรีฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธรรมสันต์ และ รศ.ดร. วินัย ที่ได้รับการคัดเลือก และการสรรหา เป็นกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2565
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด