ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565”


รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565”

วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2565
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด