ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลในการแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 24 ประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2565


รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลในการแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 24 ประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2565 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับรางวัล

- รางวัลสถิติอันดับ 4 ประเภทรถประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา หมายเลข 506

- ประเภทรถตลาด DNF

วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2565
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด