การอบรมการจัดการความรู้ (KM) การวิจัยบริหารท้องถิ่น วิทยากร โดย รศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน


รายละเอียด

การอบรมการจัดการความรู้ (KM) การวิจัยบริหารท้องถิ่น วิทยากร โดย รศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน

วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2565
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด