คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง และพบปะพูดคุยกับนายกสภามหาวิทยาลัย วันที่ 17 มิ.ย. 65 เวลา 05.45 - 07.45น. ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


รายละเอียด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง และพบปะพูดคุยกับนายกสภามหาวิทยาลัย วันที่ 17 มิ.ย. 65 เวลา 05.45  - 07.45น. ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ประกาศ 17 มิถุนายน 2565
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด