รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.วัสสา รวยรวย จัดกิจกรรมอบรม “การจัดทำรายละเอียดรายวิชา ( มคอ.3 และ มคอ.4 ) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา" วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 -12:00 น. ณ ห้องประชุม 1811


รายละเอียด

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.วัสสา รวยรวย จัดกิจกรรมอบรม “การจัดทำรายละเอียดรายวิชา ( มคอ.3 และ มคอ.4 ) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา" วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 -12:00 น. ณ ห้องประชุม 1811

วันที่ประกาศ 17 มิถุนายน 2565
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด