คณบดี ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ นัดประชุม รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน วันศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 65 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1811


รายละเอียด

คณบดี ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ นัดประชุม รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน วันศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 65 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1811

วันที่ประกาศ 10 มิถุนายน 2565
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด