คณะเทคโนฯ จัดโครงการจิตอาสาซ่อมแซม/ทำความสะอาด ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์


รายละเอียด

คณะเทคโนฯ จัดโครงการจิตอาสาซ่อมแซม/ทำความสะอาด ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ 

วันนี้ (9 มิถุนายน 2565)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการจิตอาสา ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ (วัดหน้าเขา) โดยนักศึกษา และคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และซ่อมแซม แก้ไขระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้แก่ทางวัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ประกาศ 9 มิถุนายน 2565
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด