รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปี 2563 เวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่12 วันที่ 14 มีนาคม 2565


รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปี 2563 เวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่12 วันที่ 14  มีนาคม 2565

วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2565
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด