ลำดับ
ชื่อวีดีโอ
ลิ้งแนบ
วันที่ประกาศ
ผู้ประกาศ
6
เชิญชวนน้องขึ้นเขา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปี 2556
1 กันยายน 2556
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
7
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 กันยายน 2556
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
8
วีดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3 เมษายน 2556
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
9
VTR คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6 มกราคม 2556
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
10
VTR ครบรอบ 54 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
18 ตุลาคม 2555
โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
มีวีดีโอทั้งหมด 10 วีดีโอ : 2 หน้า : << Back [ 1 ] 2