เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ ยรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชาติครั้งที่2 และระดับนานาชาติครั้งที่1รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ ยรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชาติครั้งที่2 และระดับนานาชาติครั้งที่1

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 15 มิถุนายน 2565
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด