เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลัสูตรผู้ประเมินคุณภาพศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบันของกลุ่มมหาวิทยาลัย (หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู่ไม่มีประสบการณ์)รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลัสูตรผู้ประเมินคุณภาพศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบันของกลุ่มมหาวิทยาลัย (หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู่ไม่มีประสบการณ์)

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 15 มิถุนายน 2565
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด